Lisa Tingwall

Movestic Liv & Pension

Lisa Tingwall är Head of Marketing på tjänstepensionsföretaget Movestic Liv & Pension. Hon har det övergripande ansvaret att stärka Movestics varumärke genom att bland annat maximera kundupplevelsen och säkerställa företagets kommunikation mot både B2B och B2C. Lisa har många års erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och produkt- och konceptutveckling och drivs av möjligheten till de individuellt anpassade kundupplevelserna som dagens marknadslandskap bidrar till.