Christian Lindman

BBH Stockholm

Christian Lindman, jobbar som strategichef på BBH där hans fokus ligger i att skapa innovation genom mötet mellan affärs- och kundnytta. Han har en bred bakgrund från strategi, kommunikation och tjänstedesign med styrkan att på ett kreativt sätt förvandla komplexa problem till skarpa strategiska insikter och värdeskapande koncept. Från Londonbyråerna AKQA och Jam, samt Thinkable och Monterosa/BBH i Stockholm har han lång erfarenhet inom flera branscher, inkluderande FMCG, Automotive och Financial Services med kunder som bland andra; Nissan, Heiniken, Elektrolux och TescoBank.