Annika Grumert

Isobar

Annika Grumert Klang är ny tillsatt Head of Marketing Automation på Isoabr Sweden, del av Dentsu Aegis Network. Annika har många års erfarenhet av att arbeta med Marketing Automation både från kundsidan och som konsult (tidigare hos Avaus Marketing Innovations) och har bred erfarenhet av både det strategiska arbetet kring digital transformation samt hands on kunskaper av olika plattformar, vilket tillsammans med Isobars breda erbjudande inom kommunikation och media kan ge ett helt unikt holistiskt perspektiv på Cross Channel Mareting och Digital Strategi