Etraveli

Content Management
Content Management
Email Marketing
Email Marketing

Utmaning

Att, på två personer, skicka 2 nyhetsbrev i veckan, för 6 olika brands, i 46 olika länder och samtidigt göra dessa relevanta på en personlig nivå.

Strategi

Genomföra en grundig genomlysning och utvärdering av tillgänglig kunddata och innehåll i kundens Content Management System och nyttja detta för att automatiskt generera relevant innehåll i nyhetsbreven.

Resultat

Vi har reducerat 12 timmars produktion per dag till 1/2 timme per dag.
Vi har frigjort tid till att testa, utvärdera och följa upp ALLA nyhetsbrev samtidigt som kunden nu kan fokusera på utveckling av nya koncept och kampanjer.